+80
Багш
Дэлгэрэнгүй
Сургалтын сэдвүүд
Оффисын Программ
Дизайн, эвлүүлгийн Программ
Хөдөлмөрийн эрх зүй
Санхүү, бизнес
Борлуулалт, маркетинг
Удирдах түвшний сургалт
Хүний нөөц
Эрүүл мэнд
Хувь хүний хөгжил
Гадаад хэл
Архив, албан хэрэг хөтлөлт
ХАБЭА
Байгууллагын соёл
Зочлох үйлчилгээ
Онцлог давуу талууд
Мэргэжлийн, чадварлаг, туршлагатай багш нар
Олон төрлийн сургалтын сэдэв
Гишүүн байгууллагын хөнгөлөлт
* Zangia Training төсөл нь мэргэжлийн чадварлаг багш нарыг Zangia.mn-ийн харилцагч байгууллагуудтай холбох зорилготой.